Mersul pe bicicletă – un stil de viață/ Cycling – A Life Style

Amsterdamul a deschis calea în lupta contra tiraniei maşinilor asupra spaţiului public.

RO» Jumătate din populația din Copenhaga folosește bicicleta ca mijloc de transport spre serviciu sau spre școală, iar 68% din aceeași populație merge pe bicicletă măcar o dată pe săptămână. (1)

În plus, statisticele arată că la o populație de 5.560.628 persoane s-au vândut 4.500.000 biciclete în Danemarca, rezultând un raport de 80.1% biciclete pe cap de locuitor. (2)

Motivele pentru care danezii  preferă bicicleta în locul mijloacelor de transport tradiționale ar fi: because it’s a good way to start the day, it’s cheap, it’s healthy, etc., most respondents said they cycle because it’s more convenient and it’s faster” (1).

 

Cycling-in-the-netherlands

 

Piste pentru biciclete în Danemarca

 

Mersul pe bicicletă este benefic pentru sănătate: îmbunătățește activitatea inimii și reduce la jumătate riscul apariției infarctului și a bolilor coronariene; tonifică mușchii fesieri și ai picioarelor; ajută la arderea caloriilor și la prevenirea obezității, este un foarte bun remediu pentru a combate sedentarismul, ajută la menținerea unei stări psihice pozitive determinată de secreția de endorfine și a dopaminei, întărește imunitatea organismului, crește durata de viață a individului.

Pe lângă avantajele legate de sănătatea personală, mersul pe bicicletă îmbunătățește calitatea mediului, scăzând gradul de poluare pentru că nu există emisii de CO2. Din punct de vedere financiar se reduc cheltuielile pe an aproape de 40 ori. Se pot face și economii de timp dacă ne gândim la timpul care se pierde în trafic călătorind cu mașina sau autobuzul, bicicleta strecurându-se mai ușor pe scurtături.

Deci, nu e de mirare că tot mai multe țări se orientează spre acest mijloc ieftin de transport: Olanda (99% biciclete/locuitor), Danemarca (68%), Germania (76%), Suedia (64%), Norvegia (60,7%), Finlanda (60,4%), Japonia (56,9%), Elveția (48,8%), Belgia (48%), China (37,2%), SUA (32,2%) (2)

Bucureștiul are poate cel mai aglomerat şi agresiv trafic auto dintre capitalele UE, deşi România este unul dintre campionii Europei la producţia de biciclete. Multe se duc la export.” (3)

Se fac și la noi încercări timide în București și în toate orașele mari din țară, delimitându-se pistele bicicliștilor pe trotuare, având o lățime de 1 m.

Și dacă tot se apropie weekend-ul poate ne luăm bicicleta și punem în aplicare „echilibrul muncă-odihnă”, ca bucuria să fie deplină.

 

Piste pentru biciclete în București (sursa: Internet)

 

EN» Half of the Copenhagen’s population ride a bike for going to work or to school, and 68% of the same population use the bicycle at least once a week. (1)

In addition, statistics show that at a population of 5,560,628 people living in Denmark, 4,500,000 bicycles were sold, resulting  a ratio of 80.1 per cent.  (2)

The reasons why Danes prefer cycling instead of traditional means of transport would be: „because it’s a good way to start the day, it’s cheap, it’s healthy, etc., most respondents said they cycle because it’s more convenient and it’s faster” (1).

Cycling is beneficial to health: it improves heart activity and halves the risk of the heart attack and coronary heart disease; it tonifies the muscles in the lower part of the body; it helps to burn calories and for prevention of the obesity; it is a cure instead of lack of exercise; it helps to maintain a positive thinking due to secretion of endorphins and dopamine, strengthens the immune system, increases the life-span.

In addition to personal health benefits, cycling improves the quality of the environment, reducing pollution because there are no CO2 emissions. From the financial point of view the costs with parking and maintenance are reduced almost 40 times a year (because it is no fuel) . Time saving is appreciably if we think about the time lost in traffic, the bicycle slipping easier on the shortcuts.

So, there is no wonder that more and more countries are choosing cycling: the Netherlands (99% bicycles/inhabitant), Denmark (68%), Germany (76%), Sweden (64% ) , Japan (56.9%), Switzerland (48.8%), Belgium (48%), Finland (60%), China (37.2%), USA (32.2%) (2)

“Bucharest may have the busiest and most aggressive traffic among EU capitals, although Romania is one of Europe’s champions in bicycle production. Many are going to export. ” (3)

Bucharest and all the cities of the country are following the trend and cyclists’ footpaths, 1 m width, are placed  on the sidewalks.

And because the weekend is nearly, we can take our bicycle and try to put into practice the “work-rest balance”, to be full of joy.

 

(1)  The-bike-superhighways-of-denmark/

(2) Top-10-countries-with-most-bicycles-per-capita/

(3) Orasul-care-lupta-contra-tiraniei-masinilor-asupra-spatiului-public

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s